Sq. Leoni

Sq. LEONI

2020 / 2021

Csq. Angelica Melotti.

Vcsq. Arianna Casarotto

Sq. Sara Pancaldi
Pt. Benedetta Masieri